B4. 3- Celková hodnota nákladov vynaložených na výchovu a vzdelávanie pracovníka

28. decembra 2021, Ivan Vlček, Nezaradené

Predchádzajúci príspevok: „B4.2- Charakter celkových nákladov vynaložených na vzdelávanie vysokoškolského odborníka“. Sumárne náklady na vzdelávanie vysokoškolského odborníka tvoria náklady vynaložené na vzdelávanie na základnej, strednej, a tiež vysokej škole.

——————————————————————————————————————

B4.3.1             Hodnota nákladov na výchovu a vzdelávanie do 18. roku

Keď sčítame náklady vynaložené rodičmi na výchovu dieťaťa do jeho 18. roku života (57 000 eur – [1]) spolu  s nákladmi na vzdelávanie tohto dieťaťa vynaložené štátom do doby ukončenia stredoškolských štúdií, resp. do doby ukončenia vzdelávacieho procesu maturitnou skúškou (25 000 eur – [2]),  tak dostaneme skutočné náklady, potrebné na prípravu mladého človeka k tomu, aby bol pripravený na zapojenie sa do pracovného procesu.

Čiže, ak 18. rok života mladého človeka budeme kvôli zjednodušeniu zároveň považovať aj za rok ukončenia stredoškolských štúdií, potom náklady na jeho výchovu a vzdelávanie do 18. roku dosiahnu hodnotu:

57 000 eur + 25 000 eur = 82 000 eur 

 

B4.3.2             Celkové náklady na výchovu a vzdelávanie vysokoškolského odborníka

Samozrejme, ak dieťa – po ukončení strednej školy – pokračuje v ďaľších štúdiách na vysokej škole, potom náklady rodičov na výchovu ich dieťaťa vzrastú o náklady, ktoré vynaložia na výchovu dieťaťa počas štúdií na vysokej škole. A tak isto aj náklady štátu na vzdelávanie mladého človeka vzrastú o výšku nákladov vynaložených na príslušné vysokoškolské štúdiá.

Čiže ak po ukončení strednej školy pokračuje dieťa v ďaľších štúdiách, napr. na lekárskej fakulte, tak pri ich šesťročnej dĺžke, treba k nákladom rodičov na výchovu dieťaťa počas jeho vysokoškolských štúdií [1] vo výške:

6 x 2000 eur/ročne = 12 000 eur, prirátať náklady vynaložené štátom na tieto štúdiá, náklady vo výške 34 000 eur [3].

 

Teda celkové minimálne náklady na prípravu lekára sa vyšplhajú na hodnotu:

82 000 eur + 12 000 eur + 34 000 eur = 128 000 eur

 

[1] https://ivlcek.blog.pravda.sk/2021/12/27/b4-1-naklady-rodicov-na-vychovu-dietata/

[2] https://ivlcek.blog.pravda.sk/2021/12/27/b4-2-charakter-celkovych-nakladov-vynalozenych-statom-na-vzdelavanie-vysokoskolskeho-odbornika/

[3] https://www.aktuality.sk/clanok/264604/studium-im-zaplati-stat-zarabat-vsak-idu-do-cudziny/

 

Nasledujúci príspevok: „B5.1- Kto by mal kompenzovať náklady  vynaložené na výchovu a vzdelávanie“