B10. 3- Odchod občana do zahraničia – finančná strata jeho rodnej krajiny

14. januára 2022, Ivan Vlček, Nezaradené

Predchádzajúci príspevok: „B10.2- Negatívum medzištátnej pracovnej migrácie“.

——————————————————————————————————————–

Jav zväčšujúcej sa medzištátnej pracovnej migrácie, jav odchodu občanov krajín strednej a východnej Európy za prácou do ekonomicky bohatších krajín Západnej Európy, je charakteristický hlavne pre obdobie od začiatku 90-ych rokov minulého  storočia.

 

Bohužiaľ, odchod každého jedného občana za prácou do zahraničia predstavuje pre jeho rodičov a pre jeho rodný štát nielen stratu z hľadiska nákladov vynaložených na výchovu a vzdelávanie tohto občana, ale tento odchod znamená pre jeho rodnú krajinu aj veľkú finančnú stratu z pohľadu rôznych druhov potenciálne možných daní, ktoré by mohli napĺňať jej štátny rozpočet v prípade, ak by títo občania pracovali v ekonomike rodnej krajiny.

A ktoré sú to vlastne tieto potenciálne možné dane, tieto ušlé peniaze, tak životne dôležité pre každý štát. Životne dôležité preto,  lebo sú absolútne nevyhnutné pre chod štátu, pre jeho existenciu. O tieto potenciálne dane štát prichádza v prípade, ak jeho občan odíde pracovať do zahraničia.

 

Medzi najdôležitejšie dane, o ktoré štát takto prichádza, patrí: daň zo mzdy (daň z príjmu), daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebná daň:

 

1. Daň zo mzdy (daň z príjmu)

Každý pracujúci občan prináša počas svojho produktívneho života do štátneho rozpočtu finančné prostriedky buď formou mesačného odvádzania daní zo svojej mzdy, ktorú dostáva za vykonanú prácu alebo ako podnikateľ odvádza v stanovených termínoch – obyčajne raz v roku – daň z dosiahnutého zisku.

2. Daň z pridanej hodnoty – DPH

Je to daň, ktorú platíme vždy pri kúpe ľubovoľného tovaru alebo služby. Táto daň je zahrnutá v cene každého tovaru alebo služby a platí ju ten, kto si tento tovar alebo službu kupuje (či si už kúpite žuvačku, potraviny, oblek, auto, jedlo v reštaurácii,  … dáte sa ostrihať  alebo si kúpite vstupenku na futbalový zápas), a ktorá tvorí najväčšiu časť príjmov štátnej pokladnice.

3. Spotrebná daň

Za niektoré výrobky, pevne určené štátom, sa platí tzv. spotrebná daň, ktorej veľkosť stanovuje štát. Táto daň je zahrnutá v cenách kupovaných výrobkov: motorové palivá (benzín, nafta), uhlie, elektrická energia, plyn, alkoholické nápoje a tabakové výrobky.

 

K cene výrobku zahrňujúcej spotrebnú daň sa pripočíta DPH, a až toto je výsledná predajná cena výrobku, ktorú zaplatí spotrebiteľ. Čiže kúpou takéhoto výrobku okrem DPH zaplatíte aj spotrebnú daň.

Tieto tri dane sú v podstate najdôležitejšou zložkou štátnych príjmov.

 

Kvôli informácii treba dodať, že každý občan, ktorý vlastní byt, dom, pozemok, stavbu, garáž a pod. platí tiež daň z nehnuteľnosti, ktorú odvádza v prospech obce alebo mesta, v ktorých býva.

V ďaľšom texte nebudeme o tomto druhu dane uvažovať.

 

Nasledujúci príspevok: B10.4- Investície do výchovy a vzdelávania občana ako zdroja budúceho príjmu štátu“