Založ si blog

B4. 1- Náklady rodičov na výchovu dieťaťa

Predchádzajúci príspevok: B4- Skutočné náklady vynaložené na výchovu a vzdelávanie budúceho pracovníka“. Skutočné náklady na výchovu pracovníka s vysokoškolským vzdelaním to nie sú len náklady na štúdiá na vysokej škole, ale patria k nim aj náklady vynaložené počas vzdelávania sa na základnej a strednej škole, a, pochopiteľne, ich súčasťou sú aj náklady, ktoré vydali na výchovu dieťaťa jeho rodičia.

——————————————————————————————————————————

Na to, aby sa človek mohol vzdelávať, aby vôbec mohol začať navštevovať základnú, strednú, eventuálne aj vysokú školu, je potrebné, aby  ho niekto najprv naučil chodiť, rozprávať, osvojiť si vzory správania, aby mu niekto neustále zabezpečoval stravu, oblečenie, bývanie, dopravu atď. A to je úloha rodičov.  Túto ich starostlivosť, toto ich cielené konanie v prospech ich dieťaťa, možno vyjadriť nákladmi spojenými s jeho výchovou, od momentu jeho narodenia až do chvíle, kedy je dieťa schopné zapojiť sa do pracovného procesu.

Do týchto nákladov vynaložených na výchovu patria náklady na stravu, ošatenie, bývanie, energie, jasle, materskú školu, rôzne záujmové krúžky, šport, náklady spojené so školou (školské pomôcky, učebnice, školské aktivity), náklady vynaložené na mimoškolské vzdelávanie, dopravu, lekársku starostlivosť a i.

V ďaľšej časti textu je uvedená priemerná výška nákladov vynaložených na výchovu dieťaťa, ktoré vynaložia rodičia do jeho 18. roku, na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Maďarsku, Nemecku a v USA.

 

B4.1.1      Priemerná výška nákladov vynaložených rodičmi na výchovu dieťaťa do 18. roku (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, USA) 

Slovensko

Priemerné náklady rodičov vynaložené na výchovu dieťaťa na Slovensku, do jeho 18. roku života, sa pohybujú vo výške 53-61 000 eur [1]. Pre ďaľšie výpočty budeme používať strednú hodnotu tohto údaju, t. j. 57 000 eur.

 

Česko

V Čechách náklady na výchovu dieťaťa – do dovŕšenia 18 rokov – dosahujú výšku 59 000 eur (1,53 milióna Kč) [2].

 

Poľsko

Stredisko Adama Smitha v Poľsku odhaduje, že náklady na výchovu dieťaťa v Poľsku, do jeho 18. roku, sa v r. 2018 pohybovali v rozmedzí 190-210 000 zł (45-50 000 eur), v prípade dvoch detí sú tieto náklady 350-385 000 zł (83-92 000 eur) [3]. Pre naše účely budeme rátať so strednými hodnotami týchto údajov zaokrúhlenými na tisíce, t. j. 48 000 eur náklady na jedno dieťa a 88 000 eur náklady na dve deti. Čiže pri dvoch deťoch v rodine rátajme s priemernými nákladmi na jedno dieťa vo výške 44 000 eur.

 

Maďarsko

Keďže údaje o veľkosti nákladov vynaložených rodičmi na výchovu dieťaťa v Maďarsku sa  nepodarilo získať, a porovnávaním HDP na obyvateľa a výšky priemerných platov v Poľsku a Maďarsku bolo zistené, že tieto údaje sú pre tieto dve krajiny približne rovnaké, veľkosť nákladov vynaložených rodičmi na výchovu dieťaťa v Maďarsku do jeho 18. roku  stotožníme s veľkosťou nákladov vynaložených na dieťa v Poľsku, t. j. 45-50 000 eur na jedno dieťa, v prípade dvoch detí sú tieto náklady vo výške 83-92 000 eur, čiže tak ako v prípade Poľska 44 000 eur na jedno dieťa v dvojčlennej rodine.

 

Nemecko

Podľa Federálneho štatistického úradu Nemecka, na výchovu dieťaťa do jeho 18. Roku vydajú rodičia 148 000 eur, v prípade rodiny s dvoma deťmi to je 250 000 eur, a v prípade troch detí sú na ich výchovu potrebné náklady rodičov vo výške 365 000 eur [4].

Keďže pôrodnosť v Nemecku je značne pod hodnotou „2,1“ – ktorá zabezpečuje zachovanie stabilnej populačnej úrovne – a dosahuje hodnotu „1,5“  [77], uvažujme sumu 136 000 eur ako vzťažnú hodnotu udávajúcu náklady na výchovu jedného dieťaťa.

 

USA

Podľa údajov amerického ministerstva, náklady na výchovu dieťaťa narodeného v r. 2015, vynaložené rodičmi do jeho 17. roku, dosiahnu v prípade manželstva s dvoma deťmi sumu 233 610 dolárov (206 000 eur) [5].

Náklady na výchovu dieťaťa v jednotlivých krajinách rastú priamo úmerne s výškou priemernej mzdy v danej krajine, t. j. sú zviazané s úrovňou ekonomického rozvoja príslušnej krajiny.

 

 

B4.1.2      Náklady rodičov na výchovu dieťaťa počas vysokoškolských štúdií

V prípade, že dieťa pokračuje ďaľšími štúdiami na vysokej škole náklady rodičov vynaložené na výchovu dieťaťa (ubytovanie, oblečenie, strava, cestovné náklady, učebné pomôcky a i.) sa prirodzene zvyšujú o náklady vynaložené rodičmi počas doby týchto štúdií, t. j. zvyšujú sa o náklady vynaložené počas 4-6 rokov vysokoškolských štúdií. Ich veľkosť sa, pochopiteľne, odvíja aj od výšky príjmov rodičov.

Uvažujme 200 eur/mesiac, ako minimálnu výšku nákladov vynaložených rodičmi na dieťa, pri minimálnej dĺžke vysokoškolských štúdií 4 roky. Počítajme s 10-mesačnou dobou štúdií  počas jedného roka, čiže náklady rodičov na jeden rok štúdií ich dieťaťa budú:

10 x 200 eur = 2000 eur

a za 4 roky vysokoškolských štúdií to bude:

4 x 2000 eur = 8000 eur

 

Suma 200 eur na mesiac je skutočne minimálna hodnota nákladov, ktoré na štúdium vysokoškoláka vydá zrejme každá rodina, ktorej dieťa neštuduje v mieste svojho bydliska.

Tieto náklady nevystihujú tú skutočnosť, že rodičia častokrát živia svoje dieťa aj počas obdobia dvoch letných mesiacov vysokoškolských prázdnin. Čiže uvedená suma 8 000 eur, vynaložená na výchovu dieťaťa počas jeho vysokoškolských štúdií, je skutočne minimálna suma, vo väčšine prípadov značne podhodnotená oproti reálnym nákladom.

 

[1] https://najmama.aktuality.sk/clanok/235201/tusite-tu-sumu-pozrite-na-kolko-vas-dnes-vyjde-mat-dieta/

[2] https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci-ekonomka/564369/dite-vas-vyjde-na-miliony-jak-se-pripravit-na-vydaje-skolaku-a-studentu.html

[3] https://smith.pl/pl/artykuly/informacja-prasowa-koszty-wychowania-dzieci-w-polsce-2018

[4] https://www.deutschland.de/pl/topic/zycie/takie-sa-koszty-jednego-dziecka-w-niemczech

[5] https://www.financnytrh.com/naklady-vychovu-dietata-233-610/

 

Nasledujúci príspevok: „B4.2- Charakter celkových nákladov vynaložených štátom na vzdelávanie vysokoškolského odborníka“

B12. 1- Haló . . . Nemci, Rakúšania, Švajčiari či Angličania, bezplatne vám vychovávame lekárov. A náklady bude za vás kto platiť?

09.04.2022

„V súčasnosti odchádza do zahraničia približne 20 percent končiacich absolventov lekárskych štúdií [1]. A dopyt po týchto absolventoch v zahraničí neutícha, naopak rastie. To znamená, že ak budú hospodársky silnejšie členské štáty EU potrebovať viac lekárov, stačí, ak absolventom lekárskych štúdií v novopristúpených štátoch EU ponúknu [...]

B11. 1- Chudáka zderieme aj z poslednej kože, a čím bohatší, tým viac sa mu klaniame, tým viac sa pred ním skláňame

15.03.2022

Štát, jeho predstavitelia a zástupcovia, naháňajú a trestajú za odkotúľavané šestáky každého, koho sa neboja, a pritom im unikajú zlatučké jagavé dukáty, ktoré patria nám všetkým, ktoré visia priamo pred nami, ako šťavňaté jabĺčka. Stačí len natiahnuť ruku a odtrhnúť ich. Ale o tie sa nehlásime. Nechceme vedieť, že máme na ne plný nárok. [...]

B11- Aj tí najbiednejší Slováci sa zložili na náklady 19 miliárd, ale zisk už berie Nemecko, Anglicko, Švajčiarsko a iní

09.03.2022

Keď v štátnej pokladnici, v štátnom rozpočte, chýbajú peniaze, tak sa to štát snaží dohnať buď zvýšením starých, alebo zavedením nových daní, rôznymi poplatkami za to, tamto či toto, novým zaťažením obyvateľov i podnikateľov. Hlavne drobných podnikateľov. Ale prečo sa najprv nepokúsime pozrieť, kde sa tie peniaze strácajú, kde odtekajú? [...]

Machaj, Šimkovičová

Otázky a odpovede: RTVS o pár dní končí, bez riaditeľa bude štyri mesiace. Ako bude fungovať? Podpíše Pellegrini zákon?

22.06.2024 09:00

Súčasný generálny riaditeľ Ľuboš Machaj končí o necelé dva týždne a zatiaľ sa nevie, kto STVR povedie. Opozícia hovorí o ovládnutí telerozhlasu a návrate totality.

Matúš Šutaj Eštok

Odborový zväz polície kritizuje ministerstvo vnútra za nezáujem o zlepšenie podmienok policajtov

22.06.2024 08:38

Podľa rady predsedov základných organizácií OZP v SR sa súčasná situácia v PZ dostala na najnižší počet členov od jeho založenia.

Izrael, Palestína, Pásmo Gazy, Chán Júnis

Izrael je podľa OSN povinný ako okupačná mocnosť zabezpečiť bezpečnosť v Pásme Gazy

22.06.2024 07:37

Izrael má podľa OSN ako okupačná mocnosť povinnosť zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť v Pásme Gazy.

F-35, stíhačka, USS George Washington, USA

Spojené štáty a Čína po piatich rokoch opäť polooficiálne rokovali o jadrových zbraniach

22.06.2024 07:10

Spojené štáty a Čína v marci po prvý raz po piatich rokoch obnovili polooficiálne rokovania o jadrových zbraniach.

Ivan Vlček

Kvôli čomu sme vlastne boli prizvaní do Únie? Kvôli úprimnej snahe o dobro pre všetkých alebo kvôli neskromnej snahe o výhody jedných na úkor druhých?

Štatistiky blogu

Počet článkov: 42
Celková čítanosť: 66610x
Priemerná čítanosť článkov: 1586x

Autor blogu

Kategórie